TX2-GATEWAY

TX2-Gateway maakt het mogelijk EDI berichten zoals orders, facturen etc. uit te wisselen met uw handelspartners. TX2-Gateway is op flexibele wijze te koppelen aan uw applicatie zonder dat daartoe wijzigingen in de applicatie nodig zijn. TX2-Gateway voorziet naast vertaling en archivering van EDI berichten, in scheduling en communicatie.

Inhouse file & EDI-bericht
TX2-Gateway is naadloos aan te sluiten op uw applicatie via een inhouse file. De structuur van deze inhouse file mag door de gebruiker zelf bepaald worden ongeacht de wijze hoe deze inhouse file afgebeeld moet worden op het EDI-bericht. Op basis van een door u te leveren specificatie van het EDI-bericht en inhouse file formaat kan EDI-ALLIANCE hiervoor de vertaal- en maptabel aanmaken. Vertaal- en maptabel worden dan als bestanden meegeleverd met TX2-Translator. Wilt u deze tabellen in eigen beheer aanmaken en/of onderhouden dan kan dit met behulp van de TX2-Tablemanager. U heeft aldus de keuze: zelf doen of laten doen. Scheduler
Door de ingebouwde scheduler kunt u onbemand draaien. Op door u ingestelde tijdstippen worden de verschillende processen door TX2-Gateway doorlopen, bijvoorbeeld inloggen in de postbus, berichten ophalen, vertalen en doorgeven aan de applicatie. Op die manier zijn er geen handmatige handelingen meer nodig om de vertaling van EDI handelsberichten te doen en uw postbussysteem te raadplegen. Uw tijd kunt u dus aan andere zaken wijden.

Postbussystemen
TX2-Gateway ondersteunt communicatie en berichtenuitwisseling met de postbusdiensten van: GEIS, IBM-IN, Unisource, British Telecom etc. De verschillende postbussystemen kunnen ook naast elkaar gebruikt worden. Dit maakt uw communicatie van handelsberichten met partners wereldwijd dus volledig transparant.

Archivering en rapportage
Archivering en rapportage is een essentieel onderdeel voor uw bedrijfsprocessen en daarom een standaard functionaliteit van TX2-Gateway. Van alles wat TX2-Gateway voor u verzorgt is rapportage op te vragen. Te denken valt aan rapportage over het vertalen van in/uitgaande berichten en het raadplegen van het postbussysteem. Van verstuurde en ontvangen EDI berichten wordt automatisch een archief opgebouwd welke op eenvoudige wijze is te raadplegen. U kunt nadien dus altijd zaken traceren.

Implementatie opties
Afhankelijk van hetgeen het beste aansluit op uw werkomgeving kan TX2-Gateway op twee manieren gebruikt worden. De volgende figuur geeft dit weer met de eveneens beschikbare platforms.

Een reden te kiezen voor een aparte PC configuratie voor TX2-Gateway kan zijn om de interne en externe communicatie fysiek gescheiden te houden.

Licentie
TX2-Gateway is als Runtime-versie of in combinatie met de TX2-Tablemanager als Development-versie beschikbaar.

Tenslotte
Door TX2-Gateway is uitwisseling van elektronische handelsinformatie voor de applicatie volledig transparant. De flexibele en modulaire opbouw stelt u in staat snel aan de slag te kunnen.terug naar producten