TX2-TRANSLATOR TX2-GATEWAY TX2-COMMUNITY MANAGER TX2-TABLEMANAGER
De TX2 produktfamilie is een nieuwe generatie EDI software produkten. Modulariteit, snelheid, flexibiliteit en prijs zijn de in het oog springende kenmerken. De TX2 produktfamilie biedt u de meest flexibele en kosten-effectieve EDI oplossing op de markt met het oog gericht op toekomstige uitbreidingen en groei. TX2 software is beschikbaar voor Unix, Dos, Windows en Windows-NT.

TX2-TRANSLATOR

TX2-Translator vertaalt v.v. EDI-berichten naar een Inhouse bestand en is bedoeld voor integratie binnen EDI-Servers, Gateways en Deliveryplatforms. TX2-Translator behoort tot de nieuwe generatie vertalers. Flexibiliteit, gebruikersvriendelijkheid en performance zijn de kenmerken van deze vertaler.
meer informatie over de TX2-Translator.


TX2-GATEWAY

TX2-Gateway maakt het mogelijk EDI berichten zoals orders, facturen etc. uit te wisselen met uw handelspartners. TX2-Gateway is op flexibele wijze te koppelen aan uw applicatie zonder dat daartoe wijzigingen in de applicatie nodig zijn. TX2-Gateway voorziet naast vertaling en archivering van EDI berichten, in scheduling en communicatie.
meer informatie over de TX2-Gateway.


TX2-TABLEMANAGER

TX2-Tablemanager is een maptool en leent zich bij uitstek voor toepassing bij bedrijven en EDI-hubs die centraal en in eigen beheer EDI directories en inhouse formaten willen opzetten en beheren. TX2-Tablemanager wordt gebruikt in combinatie met de TX2-Translator en maakt deel uit van een modulaire set EDI programmatuur met als kenmerken flexibiliteit, gebruikersvriendelijkheid en performance.
meer informatie over de TX2-Tablemanager.


TX2-COMMUNITY MANAGER

TX2-Community Manager is een EDIFACT berichtdefinitie tool en leent zich bij uitstek voor toepassing bij EDI-hubs en brancheorganisaties die centraal en in eigen beheer EDI directories en berichten willen definiëren en beheren. De TX2-Community Manager maakt gebruik van de bekende Windows™ gebruikersinterface. De TX2-Community Manager maakt deel uit van een modulaire set EDI programmatuur met als kenmerken flexibiliteit, gebruikersvriendelijkheid en performance.
meer informatie over de TX2-Community Manager.


bovenkant pagina