TX2-TRANSLATOR

TX2-Translator vertaalt v.v. EDI-berichten naar een Inhouse bestand en is bedoeld voor integratie binnen EDI-Servers, Gateways en Deliveryplatforms. TX2-Translator behoort tot de nieuwe generatie vertalers. Flexibiliteit, gebruikersvriendelijkheid en performance zijn de kenmerken van deze vertaler.

ARCHITECTUUR
Nieuwe inzichten met betrekking tot qualifierbeheer, memorybeheer en de wijze van evalueren van EDI-berichten liggen aan de basis van TX2-Translator. Het resultaat is hiervan:

 • Conformance aan EDIFACT.
 • Een groot bereik van wat mogelijk is binnen de EDIFACT syntax.
 • Complexe mappings d.w.z. het afbeelden v.v. van het EDI-bericht op de inhouse file.
 • Hoge performance bij het mappen/vertalen ook bij complexe EDI-berichten

  INHOUSE BESTAND & EDI-BERICHT
  Het inhouse bestand vormt de interface tussen uw interne gegevens en de TX2-Translator. Flexibiliteit mag als eis bij deze interface gesteld worden. TX2-Translator biedt u -ongeacht de wijze hoe het inhouse bestand afgebeeld moet worden op het EDI-bericht- de mogelijkheid de structuur van het inhouse bestand zo op te zetten dat deze optimaal kan aansluiten op uw interne datastructuren. Het opzetten van de structuur van het inhouse bestand en het afbeelden van dit inhouse bestand op een EDI-bericht evenals het opzetten en onderhouden van een EDI-bericht wordt gedaan met de TX2-Tablemanager. Het gebruik van de TX2-Tablemanager levert als resultaat een vertaal- en maptabel op. Vertaal- en maptabel kan ook opgezet en onderhouden worden vanuit een data-modellings omgeving. Desgewenst kunnen wij u hierover nader informeren.

  PERFORMANCE
  Door de wijze waarop het constructie- en vertalingsproces binnen TX2-Translator gestructureerd is, kunnen hoge snelheden tijdens mappen/vertalen gehaald worden. Zo zijn een groot aantal controles, die bij conventionele vertalers keer op keer tijdens het vertaalproces gebeuren, verplaatst naar het constructieproces. Tijdens het vertaalproces zijn er dan maar ook enkele bestanden in gebruik. Benchmarks tonen aan dat de TX2-Translator in zijn klasse (Multi-Pass) behoort tot de snelste vertalers.

  ROUTING
  De TX2-Translator voorziet ook in routingsmogelijkheden. Het is bijv. mogelijk voor een "te vertalen bericht" drie verschillende routingscriteria te specificeren om op basis hiervan automatisch een maptabel te selecteren. Zo geeft de TX2-Translator mogelijkheden die verder gaan dan alleen vertalen...

  OPERATIONELE OMGEVING
  TX2-Translator is toepasbaar als vertaal-engine binnen omgevingen zoals EDI-servers, Deliveryplatforms en Gateways. Deze omgevingen kunnen op hun beurt dan invulling geven aan bijvoorbeeld EDI-berichtenmanagement, queuing, scheduling en communicatie. Deze functionaliteit treft men overigens ook aan binnen TX2-Gateway welke de beheersschil vormt rondom TX2-Translator. Het aansturen van de TX2-Translator vindt plaats op basis van command line commando's.

  PLATFORMS & "C"-TAAL
  TX2-Translator is beschikbaar voor de UNIX™ versies SCO™, HP-UX™ en IBM-AIX™ maar ook voor de Microsoft™ omgevingen: Windows™ 3.x, Windows95™ en Windows-NT™. TX2-Translator is geschreven in de standaard 'C'-taal voor portabiliteit, snelheid en efficiëntie.

  LICENTIE
  TX2-Translator is als Runtime-versie of in combinatie met de TX2-Tablemanager als Development-versie beschikbaar.

  Aan de hand van onderstaande figuren wordt het vertalings- en constructieproces van berichten binnen TX2-Translator nader toegelicht. Een probleem voor veel bedrijven bij toepassing van EDI is het onderhoud; nieuwe berichten en revisies van bestaande berichten maken de wereld van standaards moeilijk en onoverzichtelijk te beheren. TX2-Translator geeft de mogelijkheid het opzetten en onderhouden van EDI directories in eigen beheer te doen. Op die manier is dus snel in te spelen op de realiteit van standaards en bent u niet afhankelijk van derde partijen.  Het proces van 'te vertalen Inhouse file' naar 'vertaald in EDIFACT formaat' omvat twee stappen: verwerking van de Inhouse file en EDIFACT vertaling. De eerste stap beeldt de Inhouse file af op het EDIFACT bericht. De tweede stap is de EDIFACT syntax vertaling welke onder andere de code conversie, controle op mandatory segmenten en data elementen en compressie verzorgt. In de eerste en tweede stap worden er twee files gerefereerd: de message file .MDX en de In-House file .FDX.

  Stap voor stap vertaling

  De Set-up van Directories, Message en Applicatie-Interface

  Voor de Set-up van de EDIFACT directory, bericht en Applicatie-Interface-File kan gebruik gemaakt worden van of de gebruikersinterface of de importfunctie. Nadat alle onderdelen van de directory inclusief het bericht in TX2-Translator bekend zijn, wordt dit afgesloten met een compilatie. De file .MDX is hiervan het resultaat. De compilatie omvat ondermeer controles vanuit het bericht naar de segmenten en vanuit de segmenten naar de dataelementen. Ook wordt het bericht gecontroleerd op consistentie (bericht ontwerp). Indien gewenst, kan een bericht met code lijsten gecompileerd worden. Nadat de Applicatier-Interface-File gedefinieerd is, moet deze ook gecompileerd worden. De file .FDX is hiervan het resultaat. Tijdens compilatie vinden er kruiscontroles plaats tussen bericht en Applicatie-Interface-File om consistentie te garanderen. Er wordt tijdwinst geboekt doordat diverse controles plaatsvinden tijdens de constructiefase en dus niet meer gedaan behoeven te worden tijdens de vertaling. Tijdwinst wordt ook verkregen door het beperkte aantal referenties naar interne files. De files .MDX en .FDX zijn ook de files die gedistribueerd worden naar de Runtime sites.  terug naar producten