TX2-COMMUNITY MANAGER

TX2-Community Manager is een EDIFACT berichtdefinitie tool en leent zich bij uitstek voor toepassing bij EDI-hubs en brancheorganisaties die centraal en in eigen beheer EDI directories en berichten willen definiëren en beheren. De TX2-Community Manager maakt gebruik van de bekende Windows™ gebruikersinterface. De TX2-Community Manager maakt deel uit van een modulaire set EDI programmatuur met als kenmerken flexibiliteit, gebruikersvriendelijkheid en performance.

Specifiek berichtontwerp
Vaak komt het bij toepassing van EDI voor dat er geen passend standaard EDIFACT bericht beschikbaar is. In een dergelijk geval zal het nodig zijn om zelf een EDIFACT bericht te ontwerpen. Ook voor dit karwei leent de TX2-Community Manager zich uitstekend. Standaard EDIFACT segmenten, data-elementen en codelijsten kunnen via een ASCII bestand ingelezen worden, waarna de berichten samengesteld kunnen worden op basis van deze componenten. Eventueel is het ook mogelijk om zelf segmenten te maken en deze te gebruiken. Wederom biedt de grafische weergave, tezamen met de controle op ambiguïteiten, een garantie voor een snel en correct resultaat.

Grafische user-interface
Gebruikersvriendelijkheid heeft voorop gestaan bij de ontwikkeling van de TX2-Community Manager vandaar dat gekozen is voor een grafische interface. Hieronder ziet u een capture van de TX2-Community Manager.Standaard EDIFACT berichten en subsets
De standaard EDIFACT berichten hebben vaak een veel groter bereik en toepassingsgebied dan strikt noodzakelijk is in uw bedrijf of branche. Het bepalen van de subset op een standaard EDIFACT bericht is dan ook de eerste taak bij implementatie van EDI. Deze subset beschrijft zowel op segment als op data-element niveau welk gedeelte van het standaard bericht gebruikt wordt en waarom. De documentatie van deze subset is de basis waarop EDI-software leveranciers de implementatie van het EDIFACT bericht verzorgen. De TX2-Community Manager geeft grafisch het bericht structuurdiagram weer en met een druk op de knop kunt u inzoomen op elk segment. Dit verhoogt de overzichtelijkheid en voorkomt fouten. Verder is het mogelijk om aan elk segment en data-element een aantal voor de subset specifieke eigenschappen mee te geven. Deze zijn o.a. een omschrijving per subset, segment en data-element, specifieke status en herhalingsfactor, data-element formaat en lengte en een applicatie specifieke naam waarmee een data-element refereert aan een veld in uw interne database.

Resultaat - Output
De TX2-Community Manager heeft als mogelijke output:
 • Duidelijke en overzichtelijke documentatie.
 • Bestanden in ASCII of Rich-Text-Format (RTF), waarmee uw berichtdefinitie in elke moderne tekstverwerker in te lezen is en dus electronisch te verspreiden is.
 • Output-formaat afgestemd naar uw omgeving (graag geven wij u nadere informatie)
 • Vertaal- en Maptabel voor de TX2-Translator

  Operationeel beheer
  De vertaal- en maptabellen die u aanmaakt met de TX2-Community Manager kunnen gedistribueerd worden naar die O.S. omgevingen waar TX2-Translator onder draait. Voor deze omgevingen zijn de vertaal- en maptabellen volledig uitwisselbaar. Het operationele beheer voor de diverse omgevingen realiseert u dus met één beheersomgeving. U begrijpt, een belangrijke besparing!

  Platforms
  TX2-Community Manager is beschikbaar voor Windows™ 3.x en Windows95™.

  Tenslotte
  Het gebruik van TX2-Community Manager wordt door ons aangemoedigd. Temeer omdat het u onafhankelijk maakt van derden en in staat stelt snel in te spelen op veranderingen van EDIFACT berichten.

  terug naar producten
  bovenkant pagina