TX2-TABLEMANAGER

TX2-Tablemanager is een maptool en leent zich bij uitstek voor toepassing bij bedrijven en EDI-hubs die centraal en in eigen beheer EDI directories en inhouse formaten willen opzetten en beheren. TX2-Tablemanager wordt gebruikt in combinatie met de TX2-Translator en maakt deel uit van een modulaire set EDI programmatuur met als kenmerken flexibiliteit, gebruikersvriendelijkheid en performance.

Centraal en in eigen beheer
Een probleem voor veel bedrijven en EDI-hubs bij toepassing van EDI is het onderhoud; nieuwe berichten en revisies van bestaande berichten maken de wereld van standaards moeilijk en onoverzichtelijk te beheren. TX2-Tablemanager geeft de mogelijkheid het opzetten en onderhouden van EDI directories en inhouse formaten centraal en in eigen beheer te doen. Op die manier is dus snel in te spelen op de realiteit van standaards en bent u niet afhankelijk van derde partijen.

Grafische user-interface
Gebruikersvriendelijkheid heeft voorop gestaan bij de ontwikkeling van de TX2-Tablemanager vandaar dat gekozen is voor een grafische interface. Hieronder ziet u een typisch scherm van de TX2-Tablemanager.

Operationeel beheer
De vertaal- en maptabellen die u aanmaakt met de TX2-Tablemanager kunnen gedistribueerd worden naar die O.S. omgevingen waar TX2-Translator onder draait. Voor deze omgevingen zijn de vertaal- en maptabellen volledig uitwisselbaar. Het operationele beheer voor de diverse omgevingen realiseert u dus met één beheersomgeving. U begrijpt, een belangrijke besparing!

Functionele beschrijving

Set-up en beheer verlopen via een Windows™ userinterface. Een importfunctie wordt ondersteund voor het "binnenhalen" van EDIFACT directories in ASCII bestandsformaat. Bij het afbeelden van het EDI-bericht op een door u gekozen inhouse file structuur, hetzij fixed-length of delimited, wordt u op eenvoudige wijze door het EDI-bericht geleid. Wilt u een inhouse file structuur gebaseerd op uncompressed EDIFACT dan is de benodigde maptabel automatisch te genereren. Initiële waarden van de EDI-bericht constanten zoals in de UNB en UNH zijn instelbaar met registers. Verschillende segmenten mogen afgebeeld worden op een inhouse file record. In het opzetten van conditionele mappings met gebruik van qualifiers is voorzien. Per mapping zijn drie condities toegestaan; specifiers zijn dus geen probleem. Per mapping kunt u een codelijst conversie doen met een door u te definiëren codelijst. Per mapping kunt u eveneens een masker specificeren voor de decimale representatie van numerieke en alfanumerieke velden gecombineerd met punt/komma conversie. Inbound en outbound EDI-berichten van hetzelfde type kunnen dezelfde maptabel gebruiken. Het resultaat van het werken met de TX2-Tablemanager is een bericht- en maptabel. Welke maptabel behoort bij welke berichttabel wordt beschreven in een routingtabel. Tenslotte zijn de bericht-, map- en routingtabellen de tabellen die gedistribueerd worden en waarmee de TX2-Translator zijn werk kan verrichten .

Toepassingen
 • De TX2-Tablemanager heeft mogelijkheden voor het aanmaken/onderhouden van map-tabellen waarmee u conversies kunt doen zoals:
 • Edi-bericht - Inhouse file (v.v.)
 • Any format - Any format (v.v.)

  Platforms
  TX2-Tablemanager is beschikbaar voor Windows™ 3.x en Windows95™.

  Tenslotte
  Het gebruik van TX2-Tablemanager wordt door ons aangemoedigd. Temeer omdat het u onafhankelijk maakt van derden en in staat stelt snel in te spelen op veranderingen binnen een gegevensmodel.  terug naar producten