EDI-ALLIANCE BV heeft als activiteiten distributie van software produkten en het verlenen van ondersteunende diensten zoals installatie, opleiding en helpdesk. EDI-ALLIANCE verleent ook advies, projectbegeleiding en maatwerkoplossingen op het gebied van EDI.

Voor EDI-ALLIANCE staat het verbreden van het gebruik van EDI voorop. Het is onze observatie dat voor een belangrijke groep bedrijven de barričre te groot is om actief EDI te gebruiken. Een modulair produkten-portfolio zoals de TX2 produktfamilie alsmede een pakket van aanvullende ondersteunende diensten is volgens EDI-ALLIANCE de formule om veel bedrijven over de streep te trekken en succesvol te laten participeren in een 'open' en concurrerende markt.

EDI-ALLIANCE is uw partner in elektronische gegevens uitwisseling (EDI). Binnen dit kader kunnen wij u het 'complete traject concept' bieden bestaande uit software en diensten.

DIENSTEN
Advies, opleidingen, projectbegeleiding en implementatie zijn diensten die wij zoals reeds gezegd voor uw EDI initiatief kunnen bieden. Zo verzorgen wij het 'complete traject concept', mogelijk te beginnen met een haalbaarheidsstudie of een advies welke strategie te volgen bij invoering van EDI tot en met de berichtontwikkeling en implementatie van EDI software.
Voor al onze produkten verzorgen wij een helpdesk voor het beantwoorden van vragen. Dit is een eerstelijns aanspreekpunt voor u als gebruiker en vormt een waarborg voor uw continuďteit.

Tevens verzorgen wij maatwerkopleidingen voor eindgebruikers, software-ontwikkelaars etc. Ook verzorgen wij de organisatie van EDI bewustwordings seminars rond de strategische belangen van EDI en seminars met als onderwerp de aanpak, planning en uitvoering van een EDI roll-out.

EDI-ALLIANCE is uw partner voor de levering van EDI
softwareprodukten en ondersteunende diensten zoals
advies, implementatie, projectmanagment, training en
EDI bewustwordings seminars.U kunt ook contact met ons opnemen door het contact-formulier.
in te vullen.
bovenkant pagina